Op zoek naar de juiste techniek voor integrale gebruiksvragen

Voordat ik een bod ga doen op die leuke woning aan de van Gaverenlaan in Breda wil ik meer informatie over de wijk en voorzieningen in de buurt. Kan dit met één druk op de knop? DiS Geo vroeg Geonovum om te verkennen hoe je geodata in samenhang beschikbaar zou kunnen stellen. Hoe moeilijk of makkelijk is het om extra informatie te koppelen aan algemene basisobjecten door gebruik te maken van semantische samenhang? "Om deze, en een aantal andere vragen te beantwoorden, hebben we met hulp van Netage een demonstrator gemaakt" vertelt Dick Krijtenburg van Geonovum. Met Dick gaan we verder in op de technieken die hieraan te pas komen. 

Voorbeeld uit de demonstrator integrale gebruikersvragen van Geonovum
Voorbeeld uit de demonstrator integrale gebruikersvragen

De juiste techniek voor integrale gebruikersvragen

Om een vraag als deze te beantwoorden moet data uit verschillende (basis)registraties gecombineerd worden. Dick: “dan wil je informatie kunnen ophalen zonder zelf op zoek te moeten naar de juiste (combinatie van) datasets.” Aan de hand van een aantal user stories met toenemende complexiteit is verkend hoe makkelijk je nu een vraag kunt beantwoorden als je het antwoord uit verschillende datasets moet samenstellen. “Om enige structuur aan te brengen, hebben we datasets ontsloten via API’s als dat nog niet het geval was”, voegt Dick toe.

Eerste resultaten verkenning

“We constateren dat een API een sterk hulpmiddel is als je met voorgedefinieerde vragen een dataset bevraagt,” stelt Dick. “Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij Haal Centraal.” De verkenning onderschrijft dat wanneer je vragen stelt waarbij het antwoord moet worden samengesteld op basis van meerdere bronnen, API’s niet standaard zijn toegerust. Om dat voor elkaar te krijgen moeten extra handelingen worden verricht en hoe meer datasets betrokken zijn, hoe complexer het wordt. “Onze aanbeveling is daarom om niet alleen op API’s te focussen bij het toegankelijk maken van data, maar ook te kijken naar een infrastructuur van een of meerdere knowledge graphs,” concludeert Dick. 

Ten slotte voegt hij toe dat een “quick win” daarbij ligt in het beter benutten van de stelselcatalogus. De stelselcatalogus geeft aan hoe registraties aan elkaar gerelateerd zijn. In veel datasets ontbreken verwijzingen naar een identifier uit een basisregistratie. Als je die identifiers wel hebt, zijn relaties tussen de datasets direct na te gaan. 

De toekomst van geo-informatie

De demonstrator van Geonovum is een mooie onderzoekende stap naar de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van het gecombineerd gebruik van geodata. DiS Geo wil dat iedereen straks gebruik kan maken van de Nederlandse geo-informatie en meerdere bronnen kan bevragen.