Onderzoek gebruik basisregistraties – Wij hebben uw input hard nodig!

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit (het stelsel) van basisregistraties? Wellicht zegt u meteen ja, maar misschien bent u zich niet eens bewust van het feit dat u daarvan gebruik maakt. Denk bijvoorbeeld aan adres- of gebouwengegevens (BAG), persoonsinformatie (BRP) of de digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd (BGT).
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een breed gebruikersonderzoek gestart waar u als (potentiële) gebruiker aan kan deelnemen. Óók als u (de gegevens van) de basisregistraties niet kent of niet wenst te gebruiken, vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek. U zult dan slecht een beperkt aantal vragen voorgelegd krijgen.

Ga direct naar het onderzoek of lees dit bericht voor meer informatie.

Problemen met Internet Explorer

N.B. Helaas werkt de link niet goed in Internet Explorer. U kunt het onderzoek het beste openen in een andere internet browser (zoals Chrome of Firefox).

Uw mening over het gebruik van basisregistraties gevraagd!

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met DiS Geo inzicht creëren in het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en eventuele belemmeringen hierbij. Het onderzoek moet aanknopingspunten bieden om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers. 

Hoe verloopt uw deelname aan dit onderzoek?

Door op de link onderaan dit bericht te klikken, komt u bij de vragenlijst die u in ongeveer 15 minuten kunt doorlopen. De invulduur is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat u gebruikt. Wij willen u verzoeken de vragenlijst uiterlijk 28 februari in te vullen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Berenschot in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact. De verzamelde onderzoeksgegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, mail dan naar DISGEO@minbzk.nl onder vermelding van Onderzoek Gebruik Basisregistraties.

Wij stellen het erg op prijs als u wilt deelnemen aan dit onderzoek!