Terugkoppelingen ENSIA BAG 2018 naar bronhouders verzonden

De voorbije dagen hebben alle bronhouders BAG van de toezichthouder BZK een schriftelijke terugkoppeling gekregen over de resultaten van ENSIA BAG 2018. In de terugkoppelingen is een oordeel gegeven over de ingeleverde zelfevaluaties gecombineerd met met het materiele beeld uit het kwaliteitsdashboard BAG van Kadaster.

Op de website geobasisregistraties.nl is uitgebreide informatie te vinden over de terugkoppelingen, zie resultaten zelfcontrole 2018.

skyline
Beeld: ministerie IenM