Terugkoppeling beoordelingen ENSIA BGT 2018 gepubliceerd

Enige dagen geleden werden de beoordelingen ENSIA BAG 2018 gepubliceerd. Nu zijn ook de beoordelingen ENSIA BGT 2018 gepubliceerd. Zo hebben de bronhouders BGT nog voor de Kerst de resultaten gekregen. Wellicht dat de beoordelingen nog invloed kunnen hebben op de verantwoordingsrapportages BGT 2019.

De toelichtende notitie en het score- en beoordelingsoverzicht vindt onder deze link.  Veel bronhouders hebben van de toezichthouder nog een opdracht gekregen om informatie aan te leveren. Die aanvullende informatie is nodig om de ronde ENSIA BGT 2018 netjes te kunnen afsluiten en om te bezien of op bepaalde dossiers nader onderzoek nodig is.