Beleidsvisie Samenhangende Objectenregistratie gepubliceerd

DiS Geo werkt aan een samenhangende objectenregistratie. Afgelopen jaar hebben daarin verkenningen plaatsgevonden op het gebied van bouwwerken, wegen, natuur & landschap en water. De rapporten zijn reeds opgeleverd en hebben input geleverd voor de beleidsvisie. De beleidsvisie is door het BAG BAO en Regieraad BGT op 28 november 2019 onderschreven en vastgesteld als ontwikkelingsrichting op weg naar de objectenregistratie.