Denktank voor gezamenlijke houtskoolschets DiS Geo

Willen we meer samenhang in de (geo)basisregistraties? Dan is het belangrijk om met alle betrokken partijen naar eenzelfde beeld toe te werken over hoe we in de toekomst omgaan met onze gegevens. Daarom werkt DiS Geo samen aan een overkoepelende architectuur die deze toekomst in grote lijnen weergeeft. En, welke als startpunt dient om deze toekomst met elkaar steeds verder in te kleuren. Dat doen we door samenhang te creëren in wet- en regelgeving, processen en organisaties, informatiemodellen en voorzieningen. In de tweede helft van 2019 is daarom een gezamenlijke denktank gevormd met (in de eerste fase) deelnemers vanuit Geonovum, VNG Realisatie, Kadaster en het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties om tot een houtskoolschets te komen.

De afbeelding beschrijft de analogie van geobasisgegevens als stoom uit het stopcontact. Een ovaal symboliseert het gestandaardiseerd elektriciteitsnetwerk. Verschillende apparaten of instanties voegen iets toe aan het netwerk, of gebruiken elektriciteit.
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gegevens worden beschouwd als iets dat zo algemeen beschikbaar is als 'stroom uit het stopcontact'. Gebruikers nemen elektriciteit af en bronnen leveren iets aan het netwerk.

Geobasisgegevens als stroom uit het stopcontact

De denktank schetst een toekomst waarin actuele en volledige basisgegevens worden beschouwd als iets dat zo algemeen beschikbaar is als stroom uit het stopcontact. “Iedereen kan de geobasisgegevens gebruiken en vertrouwt erop dat ze er zijn,” zegt Bart-Jan de Leuw (ministerie van BZK). “Door de gegevens in samenhang te brengen en laagdrempelig beschikbaar te stellen, kan het gecombineerde gebruik verder toenemen.” Marcel Rietdijk (VNG Realisatie) voegt toe: “Dat hoeft niet te betekenen dat alle gegevens in één database staan. Iedereen met een aansluiting op het ‘netwerk’ kan er gebruik van maken. Wel moeten de gegevens bij elkaar passen.” Het gaat uiteindelijk over diensten met een bepaald servicelevel. “Verschillende vormen van aanvullende diensten zullen ontstaan om de behoefte van verschillende groepen te bedienen” legt Marcel Reuvers (Kadaster) uit. “Zoals hoge performance voor online gaming of combinaties met extra gegevens om informatiediensten te maken. Het bij elkaar brengen en houden van de aanbieders en afnemers van zulke diensten is een deel van de oplossing om samen door te ontwikkelen.”

Ook André van Brussel (ICTU), Arnoud de Boer (Geonovum) en Wim Bakkeren (VNG Realisatie), al lang betrokken bij de basisregistraties, geloven dat het gezamenlijke toekomstbeeld helpt om te komen tot goede samenwerking.

Het beschreven doel is natuurlijk niet van de ene op de andere dag realiteit. En het staat ook niet in steen gehouwen (vandaar de term houtskoolschets). Stapsgewijs bewegen we in de richting die we met elkaar bepalen. In 2020 werken we, met een bredere groep betrokken organisaties, dit toekomstbeeld steeds verder uit. Wil je ook meedenken? Heb je vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons weten!

Contactpersoon:

Bart-Jan de Leuw |06-513 631 88|bart-jan.leuw@minbzk.nl of (sneller) via DISGEO@minbzk.nl 

Deze houtskoolschets is een concept. De schets stelt de geodata centraal in het midden. Om de bak met gegevens bevindt zich een servicelaag. Gebruikers en bronhouders raadplegen en wijzigen de basisgegevens. Aanvullende diensten kunnen buiten de servicelaag worden toegevoegd.
Beeld: ©Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Concept houtskoolschets 'basisgegevens voor iedereen'