Op weg naar een samenhangende objectenregistratie: rapporten verkenningen water, natuur/landschap en wegen gepubliceerd

In het kader van de ontwikkeling van een Samenhangende Objectenregistratie zijn er in 2018 en 2019 een viertal verkenningen uitgevoerd onderverdeeld naar de thema's Water, Wegen, Natuur/Landschap en Bouwwerken.

De resultaten van de verkenningen van water, wegen, natuur/landschap zijn gepubliceerd. De verkenning van bouwwerken bevindt zich op dit moment nog in een afrondend stadium en worden binnenkort verwacht.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat hierover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ook zullen de resultaten van de verschillende verkenningen nog met elkaar in verband worden gebracht in een synthese document op conceptueel niveau.