Kwaliteitskader BAG en spelregels BAG2.0 aangepast

Het kwaliteitskader voor de BAG en het spelregelkader voor de overgang naar BAG2.0 zijn in enige mate gewijzigd. De wijzigingen zijn besproken in het Agendaoverleg BAG BAO en gaan in per 1 juli 2019.

Kwaliteitskader 2019 en spelregelkader

Hier vindt u het aangepaste kwaliteitskader 2019 en hier vindt u het geupdate spelregelkader.

Beeld: Ministerie BZK