Resultaten zelfcontrole ENSIA BAG 2018 gepubliceerd

Het is zo ver, de resultaten van de zelfcontrole ENSIA BAG 2018 zijn gepubliceerd. Nadat de bronhouders hun uiterste best hebben gedaan om de zelfevaluaties tijdig op te leveren, heeft de toezichthouder de beoordeling ter hand genomen.

May I have your votes?

Over het algemeen kan worden gesteld dat de BAG-administratie bij de bronhouders redelijk tot goed op orde is. Er zijn uiteraard nog wel aandachtspunten te noemen waar het beter op zou kunnen. Met name de tijdigheid scoort bij bronhouders wat minder. En de doorvoering van BAG 2.0 zorgt bij borging voor het nodige werk.

Meer informatie over de resultaten vindt u hier.