Brede bijeenkomst Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties

Op 13 juni praten we over en werken we aan de doorontwikkeling van de geobasisregistraties in samenhang. Bent u erbij?

Doelstelling van het traject Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties (DiS Geo) is het creëren van meer samenhang in de geo-informatie infrastructuur, om deze robuuster, efficiënter en effectiever te maken. 13 juni staat in het teken van verschillende initiatieven die daaronder zijn opgestart:
 

Samenhangende objectenregistratie

Er wordt samen met de VNG (en Realisatie), de Waarderingskamer, het Kadaster, Geonovum, en betrokken bronhouders gewerkt aan de doorontwikkeling van enkele geobasisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie, om de samenhang en koppelbaarheid van geo-informatie te vergroten. De werkgroepen bouwwerken, wegen, water, en natuur & landschap hebben verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden en knelpunten voor het vormgeven van deze registratie. Tijdens de bijeenkomst zullen de werkgroepen hun resultaten presenteren, qua inhoud en doorlopen proces, en wordt het vervolg uiteengezet.
 

Andere initiatieven

Daarnaast worden verschillende andere initiatieven gepresenteerd, waaronder: de landelijke voorziening beeldmateriaal; gebruik in samenhang; en de landelijke voorziening 3D.

Bent u erbij? Meld u hier aan.