Deelname ENSIA zelfcontrole BAG, BGT en BRO groot succes!

Op 31 december 2018 sloot de mogelijkheid om de zelfevaluatie vragenlijst ENSIA voor BAG, BGT en BRO in te leveren. Voor BAG en BGT is de deelname aan ENSIA 2018 een formeel wettelijke verplichting. Voor de BRO is 2018 nog een oefenjaar.

Zelfcontrole ENSIA BAG 2018

Bij de BAG hebben de gemeenten uitstekend gescoord qua deelname aan de zelfevaluatie, nl 100% van de bronhouders hebben de vragenlijst ingeleverd. Chapeau hiervoor. De BAG-bronhouders, alle gemeenten, hebben natuurlijk al een wat langere ervaring met toezicht. Voor de ENSIA zelfevaluatie was er de BAG-Inspectie. Die BAG-Inspectie is na de wetsevaluatie en wetsaanpassing BAG vervangen door de zelfevaluatie.

Zelfcontrole ENSIA BGT 2018

Bij de BGT hebben de bronhouders ook prima gescoord qua deelname. Bij de gemeentelijke bronhouders is de deelname score 100%. De bij de niet-gemeentelijke bronhouders is 66% gescoord. Over het totaal van alle bronhouders BGT is de deelname score ruim 97%. De toezichthouder BZK zal bij de niet-deelnemers nagaan waarom de ENSIA zelfevaluatie vragenlijst niet is ingeleverd.

Zelfcontrole ENSIA BRO 2018

Voor de BRO is de deelname aan ENSIA BRO 2018 geen formele verplichting. De toezichthouder BZK heeft echter de bronhouders BRO nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. Er valt veel van de zelfevaluatie te leren.

Ondanks dat deelname formeel (nog) geen verplichting is, heeft toch al 75% van alle bronhouders de zelfevaluatie vragenlijst op tijd ingeleverd. Ook hier chapeau voor alle deelnemers!

Hoe de toezichthouder BZK gaat communiceren met de niet-deelnemers moet nog even worden bezien.

Bestuurlijke verantwoording zelfcontrole ENSIA BAG, BGT en BRO

Het toezicht BAG, BGT en BRO georganiseerd op de ENSIA manier kent twee fasen. Allereerst dienen de vragenlijsten uiterlijk 31 december ingevuld te worden ingeleverd. Daarna zullen de bestuurlijke verantwoordingsrapportages uiterlijk 1 mei daaropvolgend opgeleverd moeten worden.

Voor de tranche 2018 zullen alle bronhouders BAG, BGT en BRO dus hun bestuurlijke verantwoording voor 1 mei 2019 moeten opleveren door een upload naar de centrale ENSIA-database.

Analyse ingevulde vragenlijsten en scores

De toezichthouder BZK zal zich de komende weken inspannen om analyses te maken van de resultaten/scores die de bronhouders bij de respectievelijke basisregistraties hebben gerealiseerd. Zodra hiervan een beeld gevormd is, zal een nieuwsbericht op deze site worden geplaatst.