Inleveren ENSIA-vragenlijsten BAG, BGT en BRO komt langzaam op gang

We zijn inmiddels in de maand december behoorlijk gevorderd. En voor het einde van deze maand dienen alle vragenlijsten ENSIA voor BAG, BGT en BRO door de respectievelijke bronhouders ingevuld en ingeleverd te zijn. Dat betekent dat ongeveer 1200 ingevulde vragenlijsten door de bronhouders van de basisregistraties naar de centrale database ENSIA upgeload moeten gaan worden.

Inleveren komt heel langzaam op gang

De stand van zaken tot 6 december met betrekking tot het invullen en inleveren van de diverse vragenlijsten ziet er als volgt uit:

Vragenlijst

Ingeleverd

Ingevuld

100%

100><70%

50-70%

<50%

0%

BAG

64

152

109

5

5

109

BGT

60

238

21

4

1

116

BRO

24

112

6

8

2

252

Nog een hele slag te maken

Het overzicht laat zien dat er voor oud en nieuw nog een hele slag gemaakt moet worden. Volgens de geldende afspraken dienen de ingevulde vragenlijsten uiterlijk 31 december ingeleverd te zijn. Voor BAG en BGT is het percentage bronhouders dat de vragenlijsten heeft ingevuld al aardig gestegen. Het komt er nu op aan dat de lijsten ook ingeleverd gaan worden.

De BRO blijft in het geheel nog wat achter. Het kan zijn dat dit ligt aan het feit dat in 2018 ENSIA BRO nog (net) geen wettelijke verplichting is. De toezichthouder rekent hier echter wel op het enthousiasme van de bronhouders om van ENSIA BRO 2018 echt iets te maken. Voor alle bronhouders kan het een leerzame exercitie zijn.

ENSIA-inloggegevens

Voor de gemeentelijke bronhouders van BAG, BGT en BRO is het inloggen op ENSIA op zich wel gesneden koek. Alle gemeenten hebben een ENSIA-coordinator die voor de diverse vragenlijsten de rechten in de organisatie kan verdelen/toewijzen. Bij de provincies en waterschappen ligt dit toch wat anders. Bij deze organisaties wordt per registratie gewerkt met een contactpersoon. De bij de toezichthouder bekende contactpersonen zijn voor het openstellen van de vragenlijsten samen met  de dagelijks besturen van hun organisaties geinformeerd over ENSIA BGT en BRO. Aan de bekende contactpersonen zijn de nodige ENSIA-rechten toegekend. Door een aantal organisaties is de laatste tijd aangegeven dat zij niet precies wisten aan wie de benodigde rechten op het ENSIA-doemein waren toegewezen, dan wel dat zij graag die rechten alsnog toegewezen zouden willen zien aan specifieke medewerkers voor BGT en BRO. Aan deze verzoeken kon in alle gevallen worden voldaan.

Dus als voor uw organisatie nog niet helder is welke medewerkers de vragenlijsten voor BGT en BRO mogen bewerken en inleveren,  neem dan contact op met ENSIA@ictu.nl met het verzoek de gewenste rechten toe te wijzen. Wacht hier niet te lang mee, want na 31 december 2018 sluit de mogelijkheid om ingevulde vragenlijsten in te leveren; het is een harde deadline! Gezwinde spoed derhalve.

Bestuurlijke verantwoording

Alleen bronhouders die tijdig de vragenlijsten ingevuld hebben ingeleverd, kunnen vervolgens de wettelijk verplichte bestuurlijke verantwoordingen opmaken. Deze verantwoordingen zullen voor 1 mei 2019 ingeleverd moeten worden. Dus ook vanuit dit perspectief is er alle aanleiding ervoor te zorgen dat de diverse vragenlijsten op tijd ingevuld en ingeleverd worden.

Succes gewenst met het trekken van de eindsprintjes.

Vragen?

Met vragen over ENSIA BAG, BGT en BRO kunt u zich wenden tot:

ENSIA@vng.nl

ENSIA@ictu.nl

Toezichthouder BZK