De consistentie van de basisregistraties BRP, HR en BAG is erg hoog

De kwaliteit van het stelsel van basisregistraties wordt regelmatig onderzocht. Het rapport 'Tweede vervolgmeting' is sinds 18 september beschikbaar. Met de tweede vervolgmeting is gekeken of er verbeteringen zijn opgetreden en op welke (nieuwe) onderdelen de kwaliteit van de basisregistraties nog verbeterd kan worden. Een van de conclusies van het rapport is dat de consistentie van de basisregistraties BAG, HR en BRP opnieuw erg hoog is. Ook de WOZ blijkt een hoge consistentie met de BRP te vertonen.

Regelmatige meting

De stichting ICTU (ICT uitvoeringsorganisatie) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doen in opdracht van het Ministerie van BZK regelmatig onderzoek naar de consistentie tussen een aantal basisregistraties waaronder de BAG. De basisregistraties veranderen steeds, dus het is van belang de kwaliteit te blijven monitoren. De resultaten van deze metingen leiden tot een regelmatige cyclus van meten en verbeteren.

Meten van kwaliteit op basis van bestaande en nieuwe indicatoren

Het onderzoek is een tweemeting en richt zich op de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het Handelsregister (HR) en de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). Daarnaast is gekeken naar de consistentie van onderwijsinstellingen zoals vermeld in de sectorale basisregistratie Instellingen (BRIN). Op basis van zowel bestaande als nieuwe indicatoren zijn de gegevens gemeten. Een indicator is berekend door twee of meer registraties met elkaar te confronteren: de BRP en het HR zijn met de BAG geconfronteerd, de WOZ met zowel de BRP als het HR. Tenslotte is de BRIN vergeleken met de BAG. Het peilmoment van de onderzochte gegevens lag op 1 december 2017.

Conclusies

De consistentie van de basisregistraties BRP, HR en BAG is wederom erg hoog. Van de nieuwe indicatoren blijkt ook de WOZ een hoge consistentie met de BRP te vertonen. Bij de BRIN in relatie tot de BAG en WOZ in relatie tot het HR ligt de consistentie lager.

Bekijk het rapport

Download het onderzoeksrapport ‘Monitor Kwaliteit Stelsel van Basisregistraties – Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang 2017‘. Naast het rapport is een uitgebreide tabellenset opgenomen met detailcijfers.

gebouw
Beeld: ministerie IenM