Stappenplan BAG2.0 voor bronhouders beschikbaar

Op 1 juli 2018 treden de wijzigingen in de wet- en regelgeving van de BAG in werking. De verschillende stappen die bronhouders (gemeenten) voor en na 1 juli 2018 moeten zetten, zijn op een rij gezet door het ministerie van BZK, VNG Realisatie en Kadaster.

Beeld: Ministerie BZK, VNG-Realisatie, Kadaster
Stappenplan BAG2.0

Stappenplan

In het bovenstaande schema ziet u de stappen weergegeven. Een nadere uitwerking per stap vindt u op de BAG2.0-website van het Kadaster.

Op weg naar BAG 2.0
Beeld: Ministerie BZK