ENSIA BRO 2018 formeel aangekondigd

Alle bronhouders van de BRO hebben op 29 mei van BZK een brief ontvangen waarin de directeur Ruimtelijke Ordening namens de minister van BZK de zelfcontrole ENSIA BRO 2018 introduceert. De bronhouders kunnen vanaf 1 juli 2018 met de vragenlijst zelfcontrole ENSIA BRO aan de slag. Aan de bronhouders is gevraagd spoedig een coördinator ondergrond / contactpersoon BRO aan te wijzen en deze door te geven aan BZK.

Voor nadere informatie over ENSIA BRO 2018 kunt u hier verder lezen.

ondergrond
Beeld: ministerie IenM