Vragenlijsten zelfcontrole 2018 ENSIA BAG, ENSIA BGT en ENSIA BRO gepubliceerd

Voor de geobasisregistraties BAG, BGT en BRO wordt in 2018 voor zowel de horizontale als de verticale verantwoording de ENSIA-zelfcontrole-methode gebruikt. Dat betekend dat op 1 juli van dit jaar voor alle bronhouders van deze drie registraties de vragenlijsten op de centrale ENSIA-website open staan. Bronhouders krijgen tot uiterlijk 31 december 2018 de gelegenheid hun ingevulde vragenlijsten in te leveren.

BAG en BGT

Met de zelfcontrole ENSIA is bij BAG en BGT in 2017 goed geoefend. De respons lag in dit oefenjaar rond de 95%. Dat mag gerust een succes genoemd worden. In 2018 is deelname aan de zelfcontrole ENSIA BAG en ENSIA BGT voor alle bronhouders geen vrijblijvendheid meer, maar een formeel wettelijke verplichting. De toezichthouder BZK gaat er van uit, dat de beperkte toezichtlast die ENSIA BAG en ENSIA BGT met zich meebrengen, ruim gecompenseerd wordt door de kwaliteitsinformatie die de zelfcontroles voor de bronhouders opleveren.

BRO

Bij de BRO wordt de methode zelfcontrole volgens ENSIA dit jaar geïntroduceerd. De toezichthouder BZK heeft hierbij de ervaringen met ENSIA BAG en ENSIA BGT nadrukkelijk meegenomen. Bij het samenstellen van de vragenlijst voor ENSIA BRO is de stuurgroep BRO nadrukkelijk betrokken geweest.

Net als dat bij de BAG en de BGT is geschied, wordt ook het introductiejaar voor ENSIA BRO een oefenjaar. Alle bronhouders van de BRO worden nadrukkelijk uitgenodigd in 2018 mee te doen met de zelfcontrole. Bij het samenstellen van de vragen is rekening gehouden met de opbouwfase waarin de BRO momenteel verkeert. De zelfcontrole levert de bronhouders een goed beeld op van de ontwikkelfase van de eigen BRO-administratie en de issues die voor verbetering in aanmerking komen.

Waar is e.e.a. gepubliceerd?

De voor u interessante informatie over ENSIA BAG vindt u hier.

De voor u interessante informatie over ENSIA BGT vindt u hier.

De voor u interessante informatie over ENSIA BRO vindt u hier.

Met vragen over ENSIA en de geobasisregistraties kunt u zich wenden tot Alex van de Ven LL.M, alex.ven@minbzk.nl of 0627020617.

Beeld: Ministerie BZK