Uiterste inleverdatum vragenlijsten zelfcontrole BAG en BGT is 31 december 2017!

Vanaf 1 oktober staan de vragenlijsten van de zelfcontrole voor BAG en BGT voor de bronhouders open om ingevuld te worden. De uiterste inleverdatum voor de ingevulde vragenlijsten is 31 december 2017. Naast het inleveren van de ingevulde vragenlijsten, dienen de bronhouders gelijktijdig een conceptrapportage aan de toezichthouder te sturen.

Vragenlijsten beginnen langzaam binnen te druppelen.

Op dit moment zijn van ongeveer vijftig bronhouders de gegevens over BAG en BGT geupload naar de centrale database van ENSIA. Slechts één bronhouder heeft hierbij ook een conceptrapportage voor BAG en BGT aangeleverd. De bronhouders die al wel hun vragenlijsten hebben opgeleverd maar nog niet de conceptrapportages worden vriendelijk verzocht dit alsnog te doen. Via de nieuwsbrieven van KING bent u geïnformeerd op welke wijze de conceptrapportages aangemaakt en ingeleverd kunnen worden.

Tot en met 31 december nog een hele slag te maken.

Volgens de geldende afspraken is de uiterste inleverdatum voor de ingevulde vragenlijsten voor BAG en BGT echt 31 december 2017. Meer dan driehonderd bronhouders moeten hun gegevens over de BAG en BGT nog aanleveren en de maand december is al bijna op de helft. Neem daarbij dat rond de Kerst en Oud en Nieuw er vaak niet heel veel gebeurt, dan is duidelijk dat er nog heel weinig tijd is om de vragenlijsten in te vullen en in te leveren. Toch wordt gevraagd deze inspanning alsnog te leveren.

Stappenplan

Stappen verantwoording BAG en BGT
1. Vragen beantwoorden en voor 31 december 2017 inleveren in ENSIA.
2. Conceptrapportage genereren en voor 31 december uploaden voor de toezichthouder.
3. Rapportage aanvullen. De BAG-/BGT-rapportage kunt u als Word-document downloaden. Er is ruimte voor een toelichting bij de bestuurlijke verantwoording. U geeft ook aan wanneer het collegebesluit wordt vastgesteld en wanneer het rapport wordt geagendeerd in de gemeenteraad.
4. Rapport laten vaststellen met collegebesluit.
5. Datum vaststellen voor bespreking in de gemeenteraad.
6. Uploaden naar ministerie via ENSIA, voor 1 mei 2018

Helpdesk!

Bij de helpdesk komen geregeld vragen binnen. Veel gaan er over het proces of het gebruik van de techniek. Over de vragenlijst op zich en de inhoud hiervan komen weinig vragen binnen. Als dat betekent dat de vragen allemaal volkomen helder zijn, is dat natuurlijk fantastisch. Loopt u bij het invullen echter tegen onduidelijkheden aan die met de gegeven toelichtingen en guidance niet worden weggenomen, schroom dan niet uw vraag aan de helpdesk voor te leggen.

Contactgegevens helpdesk: https://www.ensia.nl/contact/#!/

Kerstgroet en beste wensen voor 2018.

De feestdagen komen er weer aan. In het voorbije jaar is hard gewerkt aan de ENSIA-methodiek voor toezicht en handhaving, ook ten behoeve van BAG en BGT. ENSIA BAG en ENSIA BGT wenst alle BAG en BGT collega's fijne kerstdagen en alle goeds voor 2018. Moge de samenwerking die in 2017 goed op gang is gekomen, zich in 2018 verder ontplooien.

Gebouwen aan het IJ
Beeld: Ministerie IenM