Terugblik BGT-BAG regionale contactdagen

In oktober en november 2017 hebben de BGT-BAG Contactdagen plaatsgevonden onder de noemer 'samen doorontwikkelen'. De Contactdagen waren georganiseerd door SVB-BGT, GeoBusiness Nederland, Dataland, Kadaster en het Ministerie van BZK.

BAG en BGT in samenhang doorontwikkelen

Tijdens de regionale najaarsbijeenkomsten werden door SVB-BGT, het ministerie van BZK (voorheen IenM), Kadaster, GeoBusiness en Dataland de actuele ontwikkelingen geschetst rond de BAG en BGT. Alle bijeenkomsten werden geopend door één van de BAG/BGT-bestuurders die vertelden waar ze trots op waren en allen stonden stil bij het heugelijke feit dat de BGT landelijk gevuld 100% gevuld is en dat de BAG door het miljard bevragingen via PDOK (per jaar) heen geschoten is. Daarnaast werd ingegaan op de kansen van doorontwikkeling in samenhang: van losse eilanden naar verbonden eilanden, en uiteindelijk naar een integraal gegevenslandschap.

Tijdens de plenaire inleidingen werd door het Ministerie in en Kadaster ingegaan op de ontwikkelingen in het kader van BAG2.0 en gingen twee landelijke BGT-bronhouders, het ministerie van EZ en Rijkswaterstaat, op hun aanpak om de BGT actueel te houden. In verschillende workshops werd onder andere ingegaan op de inhoudelijke samenhang tussen BAG en BGT, de kwaliteitsaanpak voor BAG en BGT, het gebruik van de BGT en de nieuwe afbakeningsregels van de BAG. Daarnaast gingen diverse leveranciers, onder aanvoering van GeoBusiness Nederland, op de beursvloer in gesprek over de innovatiemogelijkheden van de BGT.

Veel bezoekers van de bijeenkomsten, bronhouders, gebruikers en leveranciers gaven aan dat het een goede zaak is dat BAG en BGT samen deze bijeenkomsten georganiseerd hebben om de raakvlakken in beheer en doorontwikkeling te onderstrepen.

Presentaties

Alle presentaties zijn per bijeenkomst terug te vinden en te downloaden via de website van het Gemeentelijk Geoberaad. Hier is ook per bijeenkomst een videoimpressie (van de foto's) te bekijken.