BGT Ketenontwerp is aangepast

Nu de BGT klaar is, zijn er nieuwe afspraken gemaakt en die zijn verwerkt in een nieuwe versie van de publicatie "BGT Ketenontwerp".