BGT zelfcontrole ook in 2017 ingevoerd

Naast de BAG is er ook voor de BGT hard gewerkt aan de realisering van de zelfcontrole ENSIA-BGT. Deze week zijn de basisstukken voor de zelfcontrole BGT gereed gekomen en aan ICTU verstrekt om deze in de ENSIA-tooling op te nemen.

Rotterdam
Beeld: Ministerie IenM

Concept vragenlijst BGT

Tussen 15 september en 1 oktober 2017 zal de zelfcontrole BGT live worden gezet, zodat de BGT-bronhouders de vragenlijst kunnen gaan invullen voor het horizontale en verticale toezicht.  Hier vindt u de concept vragenlijst, concept toelichting en concept modelrapportage voor de BGT in 2017.