Gemeenten en IenM bereiken overeenstemming overeenstemming over vragenlijst zelfcontrole ENSIA-BAG

Door gemeenten en IenM wordt al geruime tijd samengewerkt, onder voorzitterschap van DataLand, om voor de zelfcontrole ENSIA-BAG te komen tot een gedragen vragenlijst. Dit overleg heeft heel recent tot volledige overeenstemming geleid op een vragenlijst waarvan de vragen geheel door de gemeenten zijn aangeleverd. Gemeenten mogen stellen dat het resultaat dat behaald is hun vragenlijst is geworden en dat is best bijzonder te noemen.

Horizontaal en verticaal

De vragenlijst is in eerste instantie bedoeld om de gemeenten te faciliteren de horizontale verantwoording (binnengemeentelijk) over het gevoerde beleid rond de BAG te faciliteren. Nadat de vragenlijst is ingevuld kan de gemeente een verantwoordingsrapportage opstellen. Deze rapportage wordt door het college van B&W vastgesteld en ter kennis van de gemeenteraad gebracht.

Diezelfde verantwoordingsrapportage wordt ook aan de toezichthouder IenM gestuurd voor de verticale verantwoording.

Verdere informatie over de zelfcontrole BAG

Verdere informatie over de zelfcontrole BAG treft u onderĀ deze link.

Op weg naar BAG 2.0
Beeld: Ministerie BZK