Nieuwe LinkedIn-groep BAG 2.0

Inmiddels is er hier op LinkedIn een nieuwe BAG-groep gestart vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu: http://bit.ly/2rpVNvo

BAG 2.0 vormt de centrale plek voor discussie over wijzigingen in de BAG in het kader van de doorontwikkeling naar BAG 2.0 waaraan ook het departement, Kadaster en Geonovum zullen deelnemen. Deze groep hebben wij in eigen beheer, in tegenstelling tot andere groepen en fora elders op internet, waardoor dat de enige plek zal zijn waar wij officieel standpunt innemen. Op deze manier vindt discussie, waarbij onze bijdrage wordt gewaardeerd, overzichtelijk plaats binnen één omgeving.

BAG 2.0 richt zich op een brede doelgroep van bronhouders, afnemers, belanghebbenden en algemeen geïnteresseerden.

Op weg naar BAG 2.0
Beeld: Ministerie BZK