Catalogus BAG 2018 - versie 1.0 gepubliceerd

In de afgelopen twee jaar is er door Geonovum, Kadaster en BZK gewerkt aan de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018. De Catalogus is tot stand gekomen in dialoog met het Agendaoverleg, BAG BAO, VNG en VNG-Realisatie. Bovendien is de input benut die tijdens verschillende bijeenkomsten in 2016 en 2017 geleverd is door de stakeholders van de BAG. Met de gewijzigde Wet BAG (vastgesteld en gepubliceerd) en het gewijzigde Besluit BAG (ook vastgesteld en gepubliceerd) vormt deze nieuwe Catalogus de normatieve en formele kern van de BAG in 2018. De Catalogus vormt Bijlage I bij de Ministerië Regeling BAG en ligt thans ter besluitvorming voor binnen BZK (na EU-Notificatie).

Beeld: Ministerie IenM

Definitieve versie 1.0 - maart 2018

Deze versie van de Catalogus vormt de 1.0-versie zoals geaccordeerd in het BAG BAO, en zal na de EU-notificatie de besluitvormingslijn binnen BZK in gaan.  Deze versie zal na goedkeuring door de minister van BZK formeel van kracht worden vanaf de datum inwerkingtreding (naar verwachting 1 juli 2018). Deze versie is tot het moment van inwerkingtreding onder voorbehoud. Over de formele inwerkingtreding zal naar verwachting begin april nader gecommuniceerd worden.

Documenten