Catalogus BAG 2018 in eindconceptversie gepubliceerd

In het afgelopen jaar is er door Geonovum, Kadaster en IenM gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen in dialoog met het Agendaoverleg, BAG BAO, VNG en KING. Bovendien is de input benut die tijdens verschillende bijeenkomsten in 2016 en 2017 geleverd is door de stakeholders van de BAG. Met de gewijzigde Wet BAG (vastgesteld en gepubliceerd) en het gewijzigde Besluit BAG (inmiddels geaccordeerd door de Ministerraad en thans voor advisering bij de Raad van State) vormt deze nieuwe Catalogus de normatieve en formele kern van de BAG in 2018.

Eindconceptversie 0.99

Deze eindconceptversie is bedoeld als startpunt voor het opstellen van de uitwisselingsmodellen voor de BAG door Kadaster, Geonovum, KING en softwareleveranciers. Daarnaast kunnen bronhouders aan de slag met de Catalogus, bijvoorbeeld met de aangescherpte objectenafbakening. Bij definitieve publicatie, uiterlijk 3 maanden voor inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving kunnen beperkte wijzigingen nog aan de orde zijn.

Roadmap implementatie BAG 2.0

In aanvulling op de Catalogus zullen er ook hulpmiddelen voor de uitvoeringspraktijk, zoals een praktijkhandreiking, beschikbaar gesteld worden in 2017. En daarnaast zullen er voor de overgangssituatie implementatienormen aan de orde zijn. Over deze ontwikkelingen, het gewijzigde kwaliteitsregime, de inwerkingtreding en alle andere veranderingen in de BAG wordt u via verschillende kanalen op de hoogte gehouden. Ook zal er een roadmap met de verschillende ontwikkelingen ter beschikking gesteld worden.

Beeld: Ministerie IenM

Erratum 18 mei 2017

Deze versie (18 mei 2017) is het eerste erratum sinds de oorspronkelijk opgeleverde versie van 12 mei 2017. In de vertaling van de oorspronkelijke figuren naar extern opgemaakte figuren door een bureau is er helaas in de beslisboom verblijfsobjectafbakening iets mis gegaan. In deze versie is dit hersteld.

Versie oktober 2017

Deze versie is het tweede erratum sinds de oorspronkelijk opgeleverde versie van 12 mei 2017. In deze versie zijn naar aanleiding van vragen, opmerkingen en issues een aantal zaken aangepast. Deze aanpassingen worden besproken in het Agendaoverleg en BAG BAO in het najaar van 2017. Daarnaast wordt op basis van deze versie een externe review uitgevoerd. Na deze review en bespreking in de diverse overleggen wordt er voor definitieve vaststelling nog een aangepaste versie verwacht.  Het ministerie van IenM, Kadaster en Geonovum streven naar hoge kwaliteit en een open proces. Tot de definitief vastgestelde 1.0-versie zullen er nog meer wijzigingen optreden die via deze website gecommuniceerd zullen worden.

Versie november 2017

Deze versie is het derde erratum sinds de oorspronkelijk opgeleverde versie van 12 mei 2017. In deze versie zijn naar aanleiding van vragen, opmerkingen en issues een aantal zaken aangepast. Deze aanpassingen zijn besproken in het Agendaoverleg en BAG BAO in het najaar van 2017. Daarnaast is een externe review uitgevoerd. Het BAG BAO heeft besloten deze versie inhoudelijk te bevriezen. De (nog te verschijnen) 1.0-versie zal vastgesteld worden uiterlijk 3 maanden voor inwerkingtreding.  Het ministerie van BZK, Kadaster en Geonovum streven naar hoge kwaliteit en een open proces. De definitief vastgestelde 1.0-versie zal via deze website gecommuniceerd zullen worden.