Bijhouding in samenhang: een model als hulpmiddel voor de bijhouding van BAG en BGT

Een model als hulpmiddel voor de bijhouding van BAG en BGT, met als belangrijkste focus de geometrie van objecten. 

De afgelopen jaren hebben de bronhouders van de BGT met elkaar een fantastische prestatie geleverd! De BGT is opgebouwd en bijna volledig landsdekkend beschikbaar. Het komt er nu op aan dat de kaart goed wordt bijgehouden en gebruikt.
De BAG is s al sinds 2009 landelijk beschikbaar. Nu beide registraties operationeel zijn, is het zaak om de bijhouding van beide registraties zo efficiënt mogelijk te maken.

Samenhang BAG en BGT

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf in 2016 aan Geonovum de opdracht om verder te verkennen hoe gemeenten de samenhang tussen de BAG en de BGT beter zouden kunnen organiseren. Samen met  gemeenten, Kadaster en VNG/KING is een denkwijze ontwikkeld om tegen het vraagstuk aan te kijken. Hieruit is de publicatie ‘Bijhouding in samenhang’ ontstaan, die ingaat op de manier waarop gebouwen in de BAG en de BGT in samenhang kunnen worden bijgehouden. Het document is bedoeld om gemeenten te helpen bij het verder optimaliseren van de activiteiten en processen rondom de bijhouding van de (geometrie van de) BAG en de BGT (en zijdelings de WOZ).

Bijhouding in samenhang
Beeld: Ministerie IenM
Bijhouding in samenhang