Wetsvoorstel wijziging wet BAG door de Tweede Kamer aangenomen

Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet BAG, formeel: de 'Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht', is op 19 januari 2017 zonder plenaire stemming door de Tweede Kamer aangenomen.

Vereenvoudiging structuur wet- en regelgeving en aanpassing toezicht

Uit de wetsevaluatie is naar voren gekomen dat de regelgeving zich meer op de kwaliteit van de registratie ten behoeve van het gebruik moet richten en ruimte moet bieden voor doorontwikkeling van de registratie. Doel van het voorstel is dan ook om de BAG-regelgeving meer toekomstbestendig te maken door de wet meer dan nu te beperken tot hoofdzaken, en details meer in lagere regelgeving te regelen. Daarnaast bedoelt het voorstel de regelgeving, en daarmee ook het toezicht, meer toe te spitsen op de kwaliteit van de registratie, ter vervanging van procedurele regels.

Eerste Kamer

Het voorstel ligt thans voor in de Eerste Kamer. De stukken voor de Eerste Kamer zijn raadpleegbaar via deze link.

Op weg naar BAG 2.0
Beeld: Ministerie BZK