Volgende stap op weg naar BAG 2.0: nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer verzonden

Minister Schultz van Haegen (IenM) heeft op 2 december 2016 de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijziging houdt verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht. In de nota worden de vragen die gesteld zijn door de leden van de Tweede Kamer beantwoord.

skyline