Op weg naar BAG 2.0: Informatiemodel en objectafbakening BAG open voor commentaar

De BAG wordt aangepast vanaf 2018. Behalve de wet en het besluit gaat het daarbij ook om de catalogus, waarin het informatiemodel en de objectafbakening worden opgenomen. Nu zijn de regels nog over veel documenten verspreid en daarbij zijn ze niet altijd even duidelijk. Een belangrijk doel is dat alle regels voortaan bij elkaar staan en dat de wettelijke definities nog meer als uitgangspunt worden genomen. Bij de objectafbakening is het de bedoeling enkele aanpassingen door te voeren. Ook in het informatiemodel worden enkele aanpassingen voorgesteld.

 

Reageer op de nieuwe voorstellen via Github

U wordt uitgenodigd de voorstellen, met toelichting, te bekijken op https://github.com/geonovum/imbag . Daar zijn ook de presentaties te vinden die zijn gegeven op woensdag 12 oktober tijdens de bijeenkomst ‘op weg naar BAG 2.0’, in de Mariënhof in Amersfoort.
U kunt alles downloaden en u kunt daar ook op de voorstellen reageren, tot eind november. Het BAG BAO, Kadaster, Geonovum en het ministerie van IenM roepen iedereen op de voorstellen zorgvuldig te bekijken. Wij horen graag via Github of de teksten voldoende duidelijk zijn en wat u van de inhoud vindt. U kunt hiertoe op Github eenvoudig een account aanmaken.

De reactieperiode is beeindigd op 1 december 2016.

Op weg naar BAG 2.0