Conceptvragenlijst zelfcontrole BGT gepubliceerd

Twee dagen geleden publiceerde IenM de conceptvragenlijst BAG voor het programmatisch toezicht op de basisregistraties. Nu wordt ook de conceptvragenlijst BGT open gezet. Bronhouders BGT kunnen zich vanaf nu dus ook een beeld gaan vormen van hoe het toezicht BGT er vanaf 2017 zo'n beetje uit gaat zien.

Oefenen voor gebruik

Momenteel wordt er met de vragenlijsten in een pilot geoefend. De resultaten van deze pilot worden straks geevalueerd en dat kan dus nog voor aanpassingen in de methode en vragenlijst zorgen. Als de voorbereidingen goed blijven gaan, zal de defintieve vragenlijst 2017 voor de BGT per 1 april 2017 voor alle bronhouders open staan en gebruikt kunnen worden ten behoeve van de verplichte zelfcontrole.

BGT

Uitsnede van de BGT

Ontwikkeling vragenlijsten

De concept vragenlijst voor zelfevaluatie voor de BAG en BGT zijn van deze site verwijderd. De  vragenlijst BAG is momenteel  onderwerp van gesprek tussen VNG, BAG BAO, BZK (ENSIA) en IenM en zal, naar het zich laat aanzien, nog wijzigen ten aanzien van opzet, omvang en inhoud. Op basis daarvan zullen met de betrokkenen van de BGT de gevolgen voor de vragenlijst van de BGT bekeken worden. Indien een definitieve versie beschikbaar is, zal deze weer op de site worden geplaatst en worden alle bronhouders van de BAG en BGT hierover geinformeerd. Naar verwachting is dat medio 2017. Voor zover (nog) gebruik gemaakt wordt van de verwijderde concept vragenlijsten BAG en BGT, wordt er op gewezen dat deze vragenlijsten indicatief van aard zijn, en dat hier geen rechten aan ontleend kunnen worden