Het voorstel voor de te wijzigen wet BAG is aangeboden aan de Tweede Kamer

Naar aanleiding van de evaluatie van de wet BAG door de ADR, de verkenningen die naar aanleiding van de evaluatie zijn uitgevoerd en de advisering en consultatie door het BAG BAO en de VNG is een voorstel voor een wetswijziging voor de BAG opgesteld.

Op 28 juni is het voorstel voor de te wijzigen Wet BAG aan de Tweede Kamer aangeboden. Naast het voorstel voor 'Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht', is ook de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State aangeboden. Het voorstel staat geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer van 7 september 2016.

De Koninklijke Boodschap, het Wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting en het Advies van de Raad van State zijn hieronder of via de site van de Tweede Kamer in te zien.

Gebouwen Amsterdam aan het IJ