Ministerraad aanvaardt wetswijziging BAG

De Ministerraad heeft op 22 april het wetsontwerp Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG) aanvaard. De nieuwe wet- en regelgeving treedt naar verwachting per 1 januari 2018 in werking.

Toekomstbestendig

Doel van het wetsvoorstel is om de BAG-regelgeving meer toekomstbestendig te maken. De herziene wet- en regelgeving BAG richt zich meer op de kwaliteit van de registratie ten behoeve van het gebruik. Daarnaast komt er meer ruimte voor doorontwikkeling van de registratie.

Hoe verloopt het proces?

De wet BAG is onderwerp van een wettelijke evaluatie geweest. Het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG-BAO) bracht aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) na deze evaluatie advies uit over de doorontwikkeling van de BAG. Een aantal werkgroepen voerden de verkenningen naar de onderwerpen uit. Het wetsontwerp is vervolgens aangeboden aan de Ministerraad, die het wetsontwerp op 22 april 2016 aanvaard heeft. Thans ligt het wetsontwerp ter advisering voor bij de Raad van State. Het wetsontwerp wordt openbaar, zodra het naar de Tweede Kamer verzonden wordt.

Daarnaast wordt ook aan de onderliggende regelgeving en documentatie gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het Besluit BAG (AMvB)
  • de Regelingen BAG, zoals het nieuwe informatiemodel, het koppelvlak en de regeling zelfcontrole.

In 2016 en 2017 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe wet- en regelgeving BAG.

skyline