Afnemersonderzoek BAG 2015: lichte stijging in tevredenheid

In 2015 is door Statisfact in opdracht van het Ministerie van IenM en het Kadaster een tevredenheidsonderzoek onder de afnemers van de BAG uitgevoerd. Het hoofddoel van het onderzoek was: vanuit het perspectief van gebruikers, door middel van kwantitatief onderzoek, inzicht verkrijgen in de mate van tevredenheid, het gebruik en de doeltreffendheid van de BAG in de praktijk. Dit onderzoek volgt op de eerste meting die in 2013, ten behoeve van de wettelijke evaluatie van de BAG, is uitgevoerd. De tevredenheid over de BAG stijgt gemiddeld licht. Kreeg de BAG in 2013 een 7,0 als gemiddeld rapportcijfer, in 2015 is dit gemiddeld een 7,2.

Adresgegevens meest gebruikt

De respondenten geven aan vooral de adresgegevens in de BAG te gebruiken, en deze gegevens krijgen in het onderzoek ook de hoogste beoordeling. Respondenten geven daarnaast in het onderzoek aan dat gebruik van de BAG voor een betere afstemming in de keten, en voor eenduidige communicatie met andere partijen kan zorgen. Een groot aantal respondenten geeft eveneens aan dat de BAG belangrijk voor hun organisatie is.

Meer informatie vindt u in de rapportage.

Gebouwen Amsterdam aan het IJ
Beeld: Ministerie IenM