Digitale Kadastrale kaart beschikbaar als open data!

Vanaf 1 januari 2016 is de Digitale kadastrale kaart beschikbaar als open data, vrij verkrijgbaar voor iedereen. De overheid wil met open data innovatie, waardecreatie en gebruik van geo-informatie stimuleren.

Inhoud Digitale kadastrale kaart

De Digitale kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. De Digitale kadastrale kaart die beschikbaar is via PDOK bevat:

  • kadastrale perceelsgrenzen en/of vlakken;
  • perceelnummers;
  • de belangrijkste bebouwing;
  • straatnamen en huisnummers.

Op een kadastrale kaart ziet u waar de grenzen van een perceel ongeveer liggen. U kunt er geen precieze maten uit afleiden. De kaart toont de situatie van de laatste dag van de afgelopen kalendermaand. Meer informatie vindt u op de website van het Kadaster.

Downloadbaar via PDOK

Op www.pdok.nl kunt u de Kadastrale Kaart viewen en downloaden.

Uitsnede digitale kadastrale kaart