Van oude inspectie naar nieuwe (zelf)controle BAG

Bij de evaluatie van de Wet BAG is door de Audit Dienst Rijk vastgesteld dat de inspecties in hun huidige vorm niet meer geheel van deze tijd zijn. Er wordt te weinig gefocust op kwaliteit en risicobeheersing. Gezocht moet worden naar een vorm van toezicht die minder last legt op de bronhouders en tegelijkertijd meer kwalitatieve informatie oplevert. Vanuit de VNG is een helder signaal gekomen, dat er iets aan de toezichtlast gedaan zou moeten worden. Dit zou kunnen gebeuren door de introductie van nieuwe vormen van toezicht en het waar mogelijk combineren van toezichtmomenten. Ook het BAG BAO heeft verschillende signalen over de huidige inspecties afgegeven.

Lees verder…