Werkgroepen evaluatie BAG presenteren resultaten tijdens bijeenkomst Blik op de BAG 2015 en verder

In het kader van de evaluatie van de BAG zijn er door het ministerie van I&M en het BAG Bronhouders en AfnemersOverleg (BAGBAO) vier werkgroepen in het leven geroepen om de aanbevelingen van de ADR en de voorgestelde maatregelen nader te onderzoeken. Deze verkenningen zijn door de minister van I&M aan de Tweede en Eerste Kamer in 2014 in een brief aangekondigd. De werkgroepen bestaan, naast vertegenwoordigers van I&M en het BAGBAO, uit vertegenwoordigers van de stakeholders van de BAG; zoals gemeenten, afnemers, ministeries, Kadaster en andere betrokkenen.

Managementsamenvattingen adviezen werkgroepen

Werkgroep I heeft zich gericht op de doorontwikkeling van de governance, kwaliteitszorg en toezicht/handhaving. Werkgroep II heeft zich gericht op de doorontwikkeling van de inhoud en normering van de BAG. Werkgroep III heeft nader gekeken naar beter en breder gebruik van de BAG. Werkgroep IV heeft gefocust op de gemeentelijke baten die gerealiseerd kunnen worden.

De werkgroepen hebben adviezen opgesteld die binnenkort aan de minister van I&M verzonden zullen worden. Voorafgaand hieraan zal het BAGBAO in februari/maart een integraal advies uitbrengen. Vervolgens zal de minister van I&M een besluit nemen over de adviezen en de doorontwikkeling van de BAG.

De adviezen worden eerst gepresenteerd tijdens de bijeenkomst Blik op de BAG 2015 en verder die op 22 januari in Utrecht plaats zal vinden. Voor de bijeenkomst zijn leden van het BAGBAO, Agendaoverleg BAGBAO en het Gebruikersoverleg uitgenodigd. Daarnaast zijn andere stakeholders en bij de werkgroepen betrokken personen uitgenodigd. Een verslag van de bijeenkomst zal binnenkort via deze site gepubliceerd worden.

De managementsamenvattingen van de adviezen van de werkgroepen zijn te vinden via de hiernaast opgenomen link.