BAG-Herinspecties gaan door

Onlangs heeft IenM het nieuwe duidingsdocument gepubliceerd. Dit duidingsdocument wordt gebruikt naast het protocol bij de inspecties BAG. Naast de publicatie van het nieuwe duidingdocument is ook aan alle gemeenten een begeleidende brief gestuurd over het hoe en waarom. Een enkele gemeente heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid vragen te stellen over de ontwikkelingen rond de inspecties.

Herinspecties gaan gewoon door

In de brief is gemeld dat er naar alle waarschijnlijkheid geen tweede inspectiecyclus op basis van de thans geldende regelgeving zal komen. De huidige en eerste inspectiecyclus loopt van 2012 tot en met 2014. Deze cyclus dient gewoon doorlopen te worden en impliceert dat alle gemeenten voor 31 december 2014 een inspectie ondergaan moeten hebben.

In principe zou per 1 januari 2015 de tweede inspectiecyclus (2015-2017) een aanvang moeten nemen. Met de evaluatie van de Wet BAG en de hierop uitgegeven beleidsreactie van de minister in het achterhoofd, is het niet logisch nu een tweede cyclus van inspecties op de huidige leest voor te bereiden.

Voor alle duidelijkheid melden we dat een herinspectie geen tweede inspectiecyclus is. Herinspecties zijn¬†onderdeel van de huidige en eerste inspectiecyclus en moeten derhalve gewoon worden uitgevoerd indien ge√Įndiceerd.

skyline
Beeld: ministerie IenM