Evaluatie BAG en beleidsreactie IenM verzonden aan Tweede Kamer

Het door de Auditdienst Rijk uitgevoerde evaluatieonderzoek en de beleidsreactie van de minister van IenM daarop is naar de Tweede Kamer verzonden. Een identieke brief is verzonden naar de voorzitter van de Eerste Kamer.

Doeltreffend en doelmatig

De uitgevoerde evaluatie laat zien dat het goed gaat met de uitvoering van de wet BAG, met kansen voor verdere optimalisatie. De BAG is sinds 2011 in werking en landelijk beschikbaar voor iedereen. In de afgelopen jaren zijn er voorwaarden geschapen om de beleidsdoelen - beperking van administratieve lasten voor burgers en bedrijven, en kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen bij de overheid - te realiseren. De BAG is volgens de ADR in behoorlijke mate doeltreffend en doelmatig en draagt bij aan een efficiënt opererende overheid.

Kwaliteitsborging

We staan nu aan de lat om de borging van de gegevenskwaliteit via een gebalanceerde mix van kwaliteitscontrole en monitoring en toezicht en handhaving verder te realiseren. Dit is essentieel voor het groeiend aantal afnemers dat gebruik maakt van de BAG of van plan is om aan te sluiten op de BAG. Daarnaast is het belangrijk dat er zo breed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de BAG door de overheid en de gehele maatschappij omdat daarmee aanzienlijke maatschappelijke baten gerealiseerd kunnen worden.