Convenant inzake postcodes: overheid en PostNL continueren samenwerking bij postcodetoekenning

De Staat en PostNL hebben besloten om de samenwerking met betrekking tot het toekennen van postcodes te continueren. Dit heeft geleid tot het opstellen van een nieuw convenant, ondertekend door PostNL en het ministerie van Infrastructuur en Milieu namens de Staat. Hierin is opgenomen dat ook adresseerbare objecten zonder postaal afgiftepunt een postcode kunnen krijgen.

De lopende juridische geschillen, over levering en gebruik van postcodes, zijn hiermee ten einde gekomen. Door het openstellen van alle BAG-gegevens kunnen burgers, bedrijven en overheden nu vrij gebruik maken van alle beschikbare adresgegevens van gebouwen in Nederland.

Het uitgebreide nieuwsbericht over het nieuwe Convenant inzake postcodes, het Convenant zelf en de brief die hierover aan de gemeenten is verzonden vindt u op deze pagina.