Afnemers waarderen BAG gemiddeld met een 7!

In 2013 is er door bureau Statisfact een afnemersonderzoek over de BAG uitgevoerd.

Dit afnemersonderzoek diende primair als input voor de wettelijke evaluatie van de BAG die op dit moment plaats vindt, en wordt uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR). Het hoofddoel van het onderzoek was: vanuit het perspectief van afnemers/gebruikers, door middel van kwantitatief onderzoek, inzicht verkrijgen in de mate van tevredenheid, het gebruik en de doeltreffendheid van de BAG in de praktijk. 

En wat blijkt, gemiddeld wordt de BAG met een 7 gewaardeerd. Voor meer specifieke informatie over Statisfact onderzoek wordt verwezen naar de speciale pagina op deze website.

gebouw