BAG-Inspecties: 3e bijeenkomst 'leren van elkaar' bij GBKZ blijkt leerzaam

Op 24 september 2013 is in Bennebroek de 3e bijeenkomst “leren van elkaar” gehouden. Vanuit alle windstreken kwamen medewerkers van de afdelingen BAG en WOZ bijeen om praktijkervaringen met elkaar te delen.

Leren van elkaar

Na een korte introductie door Hans van den Dries van GeoTax presenteerde Caspar Remmers van de Waarderingskamer de actuele stand van zaken ten aanzien van de Landelijke Voorziening WOZ.

Enkele kernpunten uit zijn presentatie zijn:

  • De LV WOZ is operationeel;
  • De WOZ-waarde wordt openbaar per 01-07-2014;
  • De koppeling BAG-WOZ moet voor minimaal 95% gereed zijn om te kunnen aansluiten;
  • Er is een WOZ-viewer in ontwikkeling. Alleen de WOZ-waarde is zichtbaar, samen met gegevens uit de BAG.
  • Aandachtspunten zijn verder; de digikoppeling en gebeurtenis-georiënteerd werken.

Alex van de Ven van het ministerie van I&M hield vervolgens een presentatie over de BAG-inspecties. De lat ligt hoog. Veel gemeenten zakken voor de eerste beheerinspectie. Deze gemeenten moeten binnen een jaar een herinspectie doen.

Enkele kernpunten uit de presentatie van Alex  zijn:

  • De steekproef geldt vanaf 01-07-2011 en niet zo als veel gemeenten denken de periode van zes maanden vóór de inspectie;
  • Gemeenten worden geacht de  termijnen te halen. De norm hierbij is 98%. Gelijke behandeling van gemeenten is belangrijk. Vandaar dat de normen bij de inspecties voor alle gemeenten gehandhaafd zullen blijven.

Er volgt een pittige discussie over de wettelijke termijnen van 4 werkdagen; de tijd om een vergunning te verwerken in de BAG. Daarnaast blijkt de termijn van zes maanden na gereed melding om de definitieve geometrie te verwerken bij veel gemeenten een probleem. Zeker voor niet-zelf metende gemeenten is zes maanden in veel gevallen niet haalbaar gebleken vanwege de afhankelijkheid van de Stichting GBKN.

De Wet BAG c.a. wordt in 2013 geëvalueerd. Deze evaluatie zal leiden tot suggesties van wetsaanpassing. Het is heel wel denkbaar dat het instrumentarium voor toezicht en handhaving aan de hand van de evaluatie ook aangepast zal worden.

Uit de praktijk gegrepen

De bijeenkomst wordt afgesloten met perikelen uit de praktijk zoals het signaleren van illegale- en vergunningsvrije bouw waardoor de BAG en de WOZ mogelijk uit elkaar gaan lopen, de organisatie van het gegevensbeheer, de samenhang van de basisgegevens en het gebruik van automatisering en workflow management bij de vergunningverlening.

Al met al genoeg stof om een volgende leerzame bijeenkomst te gaan organiseren, vinden de deelnemende gemeenten. Met dank aan de gastheren Daniël Siezenga en Rob van der Hoek van gemeente Belastingen Kennemerland Zuid die het stokje overdragen aan de gemeente Beverwijk.