Postcodes en afbakening eenheden binnen zorgcomplexen zonder eigen brievenbus

Tijdens de uitvoering van de “afbakening zorgcomplexen” is gebleken dat PostNL veelal geen postcode toekende aan een adres dat niet over een afzonderlijke brievenbus beschikt. Voor de BAG zelf is dit geen probleem, maar voor afnemers en vooral voor de bewoners zelf wel; zonder postcode ontstaan problemen in de dienstverlening door overheden en bedrijven. Het BAG BAO en het Ministerie van IenM hebben zich vanaf het begin verantwoordelijk gevoeld voor het vinden van een adequate oplossing. Gelukkig hebben PostNL, BAG BAO en IenM hiervoor een passende voorlopige oplossing kunnen bereiken: PostNL gaat toch de postcodetoekenning voor deze objecten op zich nemen.

Oplossing

De concrete oplossing en het stappenplan worden kenbaar gemaakt via een brief vanuit het Ministerie die verzonden is aan alle gemeentebesturen. Deze brief is ook per email verzonden aan alle gemeentelijke BAG-beheerders en andere betrokkenen bij dit voorstel.

Vragen?

Andere relevante documenten over de implementatie van het BAG BAO-besluit ‘zorgcomplexen’ vindt u in het dossier ‘zorgcomplexen’ op de BAG-site van het Kadaster. Indien u nadere vragen hierover heeft kunt u die stellen bij BAG BAO: bagbao@kadaster.nl of de Frontoffice BAG (bag@kadaster.nl).