BAG-Inspecties: 2e bijeenkomst 'leren van elkaar' in regio Zuid-Limburg

Op 26 maart kwamen in het gemeentehuis van Stein (L) zo'n 25 vertegenwoordigers van gemeenten in Zuid-Limburg bijeen om met elkaar van gedachte te wisselen over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Ditmaal vormde de inspectie BAG het hoofdonderwerp op de agenda.


Leren van elkaar in de Zuid-Limburgse regio

De gemeente Simpelveld presenteerde hoe hij de inspectie had ervaren. De conclusie van deze presentatie was scherp. Je hoeft niet bang te zijn voor de inspectie; je kunt er veel van leren. Vervolgens liet de gemeente Stein aan de collega's zien hoe je een multifunctionele pandenkaart kunt bijhouden. Voor menigeen wellicht erg technisch, maar hierdoor zeker niet minder leerzaam.

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) werden de resultaten die gemeenten tot dan toe hebben gescoord bij de inspecties voorgehouden. Er zijn gelukkig zaken bij de BAG die gewoon goed gaan, maar jammer genoeg zijn er ook duidelijke zorggebieden. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het halen van termijnen en het goed inbedden van procesafspraken in de gemeentelijke organisatie.

Aan het einde van de agenda restte er niet zo veel tijd meer voor discussie. Aangezien de aanwezigen de inhoud van deze middag toch wel zeker de moeite waard vonden, is afgesproken over ongeveer 6 maanden nogmaals bijeen te komen om dan de discussie met elkaar volop aan te gaan. I&M zal ook dan weer van de partij zijn.