BAG-inspecties: aankondiging bijeenkomst 'leren van elkaar'

Door het BAG BAO, het agendaoverleg BAG BAO en het ministerie van I&M is het initiatief genomen om een informatieve en leerzame bijeenkomt te organiseren voor gemeenten die hebben deelgenomen aan de proefinspecties en gemeenten die met hun inspectierapporten tot nu toe zijn opgenomen in het inspectieregister. Het is de bedoeling dat die gemeenten de ervaringen met elkaar gaan delen die ze bij de inspecties c.a. hebben opgedaan. Waar zijn ze tegenaan gelopen? Wat ging moeilijk en wat mag een volgende keer beter? Natuurlijk mag ook worden verteld wat gewoon goed ging.


Interactieve bijeenkomst

De organisatoren denken momenteel aan een opzet waarbij interessante inleidingen worden verzorgd door BAG BAO en het ministerie van I&M. Vervolgens worden de aanwezigen verdeeld over een aantal werkgroepen. Elke werkgroep gaat zich buigen over een gesignaleerd zorgpunt uit de inspecties. De werkgroepen zullen vervolgens de resultaten van hun inspanningen plenair delen. Het definitieve programma is nog niet bekend.

En als het dan nog een beetje mee zit, kunnen er aan het einde van de sessie wellicht enkele goede conclusies worden opgetekend.

De bijeenkomst zal worden gehouden op 8 maart 2013 van 10.00 tot 14.00. De locatie is nog niet bekend. De desbetreffende gemeenten zullen schriftelijk voor de bijeenkomst worden uitgenodigd.