Planning BAG-inspecties aangepast op gemeentelijke herindelingen

De planning voor de uitvoering van van de gemeentelijke BAG-inspecties is aanvankelijk gebaseerd geweest op de lijst van Nederlandse gemeenten per 1 januari 2011.  Per januari 2012 en januari 2013 heeft er een aantal gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Deze herindelingen zijn nu in de planning verwerkt. Op deze site is per vandaag dan ook de bijgerkte planningsstaat gepubliceerd.

Formele planning?

Hoewel de planning niet formeel bindend is, wordt door het departement toch klemmend aangeraden aan gemeenten om deze zo veel mogelijk te volgen. Wanneer massaal de uitvoering van inspecties naar achteren in de tijd wordt verlegd, gaat er ophoping in het laatste deel van de cyclus ontstaan. Gemeenten dienen zich ervan bewust te zijn dat de inspectiecapaciteit beperkt is en dat alle inspectierapporten uiterlijk 31 december 2014 in afschrift aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu dienen te zijn overgelegd. Dat is een wettelijke verplichting.

De kwartalen 3 en 4 van 2012 zijn inmiddels verlopen. Volgens planning zouden er nu ten minste 88 inspecties uitgevoerd moeten zijn. De praktijk leert anders. Regelmatig wordt door gemeenten contact gelegd met het ministerie met verzoeken om uitstel. Verder zijn er ook gemeenten die zonder dit contact tot feitelijk uitstel besluiten.  Het departement heeft zorg over deze ontwikkeling